1

nyheder

Furfural kemisk forbindelse

Furfural (C4H3O-CHO), også kaldet 2-furaldehyd, bedst kendte medlem af furanfamilien og kilden til de andre teknisk vigtige furaner. Det er en farveløs væske (kogepunkt 161,7 ° C, specifik tyngdekraft 1,1598), der udsættes for mørkhed ved udsættelse for luft. Det opløses i vand i en grad af 8,3 procent ved 20 ° C og er fuldstændigt blandbart med alkohol og ether.

22

 Et tidsrum på ca. 100 år markerede perioden fra opdagelsen af ​​furfural i laboratoriet til den første kommercielle produktion i 1922. Den efterfølgende industrielle udvikling er et glimrende eksempel på industriel udnyttelse af landbrugsrester. Maiskolber, haverskrog, bomuldsfrøskrog, risskrog og bagasse er de vigtigste råmaterialekilder, hvis årlige genopfyldning sikrer en fortsat forsyning. I fremstillingsprocessen dampes masser af råmateriale og fortyndet svovlsyre under tryk i store roterende fordøjere. Den dannede furfural fjernes kontinuerligt med damp og koncentreres ved destillation; destillatet adskilles ved kondensering i to lag. Bundlaget, der omfatter våd furfural, tørres ved vakuumdestillation for at opnå furfural med en renhed på mindst 99%.

Furfural bruges som et selektivt opløsningsmiddel til raffinering af smøreolier og kolofonium og til at forbedre egenskaberne ved dieselbrændstof og katalytisk krakker. Det anvendes i vid udstrækning til fremstilling af harpiksbundne slibeskiver og til oprensning af butadien, der er nødvendig til fremstilling af syntetisk gummi. Fremstillingen af ​​nylon kræver hexamethylendiamin, hvoraf furfural er en vigtig kilde. Kondensation med phenol tilvejebringer furfural-phenolharpikser til en række forskellige anvendelser.

Når dampe af furfural og hydrogen ledes over en kobberkatalysator ved forhøjet temperatur, dannes furfurylalkohol. Dette vigtige derivat anvendes i plastindustrien til produktion af korrosionsbestandige cement og støbte emner. Den lignende hydrogenering af furfurylalkohol over en nikkelkatalysator giver tetrahydrofurfurylalkohol, hvorfra forskellige estere og dihydropyran er afledt.

 I sine reaktioner som et aldehyd ligner furfural en stærk lighed med benzaldehyd. Således gennemgår den Cannizzaro-reaktionen i stærk vandig alkali; det dimeriseres til furoin, C4H3OCO-CHOH-C4H3O under indflydelse af kaliumcyanid; det omdannes til hydrofuramid, (C4H3O-CH)3N2ved virkning af ammoniak. Furfural adskiller sig imidlertid markant fra benzaldehyd på en række måder, hvoraf autoxidering vil tjene som et eksempel. Ved udsættelse for luft ved stuetemperatur nedbrydes furfural og spaltes til myresyre og formylacrylsyre. Furonsyre er et hvidt, krystallinsk fast stof, der er nyttigt som baktericid og konserveringsmiddel. Dens estere er duftende væsker, der bruges som ingredienser i parfume og smagsstoffer.


Indlægstid: Aug-15-2020