1

nyheder

Abstrakt

Melanom tegner sig kun for 4% af alle hudkræftformer, men er blandt de mest dødelige kutane neoplasmer. Dacarbazin er det valgte lægemiddel til behandling af melanom i Brasilien gennem det offentlige sundhedssystem hovedsageligt på grund af dets lave omkostninger. Det er imidlertid et alkyleringsmiddel med lav specificitet og fremkalder kun terapeutisk respons i 20% af tilfældene. Andre lægemidler, der er tilgængelige til behandling af melanom, er dyre, og tumorceller udvikler almindeligvis resistens over for disse lægemidler. Kampen mod melanom kræver nye, mere specifikke lægemidler, der er effektive til at dræbe lægemiddelresistente tumorceller. Dibenzoylmethan (1,3-diphenylpropan-1,3-dion) derivater er lovende antitumormidler. I denne undersøgelse undersøgte vi den cytotoksiske virkning af 1,3-diphenyl-2-benzyl-1,3-propandion (DPBP) på B16F10 melanomceller såvel som dets direkte interaktion med DNA-molekylet ved hjælp af optisk pincet. DPBP viste lovende resultater mod tumorceller og havde et selektivitetsindeks på 41,94. Vi demonstrerede også DPBPs evne til at interagere direkte med DNA-molekylet. Det faktum, at DPBP kan interagere med DNA in vitro, giver os mulighed for at antage, at en sådan interaktion også kan forekomme in vivo, og derfor kan DPBP være et alternativ til behandling af patienter med lægemiddelresistente melanomer. Disse fund kan styre udviklingen af ​​nye og mere effektive lægemidler.

Grafisk abstrakt

3

Plot af procentdelen af ​​celledød opnået for DPBP-forbindelse mod melan-A og B16F10 linjer i forskellige koncentrationer. Selektivitetsindekserne (SI = IC50 melan-A / IC50 B16F10) var 41,94.                    

Udgivet af Elsevier BV

Abstrakt

Dibenzoylmethan (DBM) er en mindre bestanddel af lakrids og en β-diketonanalog af curcumin. Fodring af 1% DBM i kosten til Sencar-mus under både initierings- og postinitieringsperioderne inhiberede stærkt 7,12-dimethylbenz [a] anthracen (DMBA) -induceret brysttumormultiplicitet og brysttumorincidens med 97%. I yderligere in vivo-undersøgelser for at belyse de mulige mekanismer for den inhiberende virkning af DBM, nedsatte fodring af 1% DBM i AIN-76A-diæt til umodne Sencar-mus i 4-5 uger livmodervådvægten med 43%, inhiberede proliferationshastigheden af 53% af brystkirtelepitelceller, livmoderepitel med 23% og livmoderstroma med 77%, når mus blev dræbt i den første østrusfase af østrous cyklus. Derudover hæmmede 1% DBM i kosten til Sencar-mus 2 uger før, under og 1 uge efter DMBA-behandling (intubation af 1 mg DMBA pr. Mus en gang om ugen i 5 uger) hæmmet dannelsen af ​​samlede DMBA-DNA-addukter i bryst kirtler med 72% under anvendelse af et assay efter 32P-mærkning. Således inhiberede fodring af 1% DBM-diæt til Sencar-mus dannelse af DMBA-DNA-addukter i brystkirtler og sænkede spredning af brystkirtlen in vivo. Disse resultater kan forklare de stærke inhiberende virkninger af DBM i kosten på brystkarcinogenese hos mus.


Indlægstid: Aug-12-2020